top of page
Tovární potrubí

Technológia Twineco®

Funkčnosť, ktorú si zamilujete

Zníženie nákladov

Twineco®  znižuje náklady na mnohých úrovniach:

  • podstatné zníženie spotreby elektrickej energie

  • využívanie odpadového tepla v procese Vašej výroby alebo vylepšenia pracovného zázemia

  • predĺženie životnosti zariadenia (všetky kompresory nepracujú po celý čas naraz, priebežne sa podľa potreby zapínajú a vypínajú, menej sa v čase opotrebujú)

  • jednoduchší a ekonomickejší servis s minimálnym dopadom na plynulosť prevádzky (netreba prerušiť výrobu a odstaviť celé zariadenie, v prípade potreby servisu alebo opravy sa odstaví iba príslušný kompresor, ale zariadenie pracuje ďalej)

  • bezobslužná prevádzka so vzdialeným prístupom

  • smart riadenie podľa vonkajšej teploty a denných režimov

  • smart predikcia servisu a porúch

  • Twineco® smart regulácia špeciálne vyvinutá pre potreby zimných štadiónov

  • tichá a jednoduchá prevádzka

Šetrenie energie

Väčší počet chladiacich okruhov s vhodne zvoleným počtom kompresorov a ich výkonov umožňuje ich postupným zapájaním a vypínaním prispôsobovať chladiaci výkon zariadenia aktuálnej potrebe. Hoci je celkový výkon zariadenia s viacerými kompresormi aj stovky kW, v prípade potreby sa výkon minimalizuje aj iba na jeden zapnutý kompresor. Žiadna spotreba energie navyše mimo nevyhnutnú potrebu.

Ekologické prírodné chladivá

Twineco®  pre svoj primárny okruh používajú 100% ekologické prírodné chladivá R717 a R723, ktoré neprodukujú emisie CO2, sú bez vplyvu na ODP (prírodný klimatický jav tzv. Tichomorská desaťročná oscilácia – vplyv na ozónovú vrstvu) a so zanedbateľným vplyvom na GWP (potenciál globálneho otepľovania – skleníkový efekt). Ich vysoká objemová chladivosť umožňuje použitie minimálneho objemu náplne, čo má zásadný vplyv na viaceré ukazovatele, ako je výrazne lepšia efektivita prevádzkových nákladov, zníženie energetickej náročnosti systému, podstatné zvýšenie bezpečnosti zariadení voči prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia osôb, ... 

Využitie odpadového tepla

Twineco®  umožňuje využitie všetkého tepla, ktoré pri výrobe chladu vzniká a v minulosti bolo brané iba ako odpad. Naše systémy ho umožňujú použiť napríklad na prípravu TÚV, vykurovanie priestorov, ... a  tým sa účinnosť chladiacej jednotky násobí.

bottom of page