top of page

Produkty

Špičkou našich technologických riešení sú zariadenia Twineco®, ktoré svojou inovatívnou efektívnou konštrukciou šetria spotrebu prevádzkových energií. Maximálna efektívnosť sa dosahuje pri použití extrémne nízkeho objemu náplne chladiva. Výkon zariadenia je rozdelený do viacerých menších chladiacich okruhov, čo umožňuje jednoduchú reguláciu výkonu celého systému a efektívne pokrytie momentálnych výkonových potrieb. Servis je možný bez odstávky, prípadná porucha jedného kompresora nespôsobí havarijný stav celého systému. Zároveň nie je potrebná 100% záloha výkonu. Zariadenie umožňuje využívanie spätne získaného tepla, napojenie na fotovoltaické systémy a pod.

Stiahnite si katalóg

Bez názvu
bottom of page