top of page

CHILLERY-CHLADIČE

 • chladenie a mrazenie pomocou prírodných chladív R717 a R723

 • chladiaci výkon 2,0 kW – 439 kW

 • možnosť využívať kondenzačné teplo

 • žiadne emisie CO2

 • plug & play technológia na chladenie kvapalín so širokým využitím pre chladenie a mrazenie

 • najrôznejšie využitie pre potravinársku výrobu, priemyselné výrobné procesy, retailové sklady, obchodné priestory a pod.

 • dostupné aj v mobilnej verzii ako kontajnerová jednotka

TE 100P 723 velký.png

Chladiče Twineco®  R723

Kompaktný chiller s použitím jedného kompresora a celou technológiou na jednom ráme. Táto konštrukcia umožňuje použitie extrémne nízkej náplne chladiva, prináša jednoduché použitie kondenzačného tepla a taktiež jednoduchú údržbu. Chladivo R723 sa môže používať v chladiacich okruhoch aj pri nízkych výkonoch do 5 kW. Prevádzka potvrdzuje vysokú účinnosť pri nízkej spotrebe energie.

technické údaje na stiahnutie

Bez názvu

Chladiče Twineco®  R717

 • Chladiaca jednotka zložená z 2 až 5 kompresorov na spoločnom ráme. Výkon zariadenia je rozdelený do viacerých chladiacich okruhov a umožňuje ich postupným zapájaním alebo vypínaním jednoduchú a vysoko efektívnu reguláciu výkonu celého systému podľa momentálnych výkonových potrieb.

 • Celkový výkon chladiacej jednotky je určený počtom a výkonom použitých kompresorov.

technické údaje na stiahnutie

Bez názvu
TE 400P R717 velký.png
TE 500 R717 Kontajnerizácia velký.png

Chladiče Twineco®  R717 kontajner

 • Chladiaca jednotka aj s celou technológiou je umiestnená v kontajneri, čo umožňuje jej mobilitu a v priebehu času v prípade potreby jednoduché premiestňovanie medzi rôznymi lokalitami, kde ju prevádzkovateľ potrebuje na použitie.

 • Pevný vodotesný modulárny kontajner umožňuje použiť jednotku jednoduchým umiestnením v priestore na pevný rovný podklad bez potreby ďalších veľkých stavebných úprav alebo výstavby strojovne.

technické údaje na stiahnutie

Bez názvu
bottom of page